Phương thức thanh toán chuẩn:

 • Đặt giữ chỗ: 100 triệu đồng.
 • Đợt 1: 7 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận ký quỹ: 15%.
 • Đợt 2: 45 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1: 15%.
 • Đợt 3: 45 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2: 10%.
 • Đợt 4: 45 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3: 10%.
 • Đợt 5: 45 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4: 10%.
 • Đợt 6: 45 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5: 10%.
 • Đợt 7: Bàn giao nhà quý 1/2019: 25% + (2%) phí bảo trì + phí quản lý và vận hành nhà chung cư dự kiến cho 12 tháng.
 • Đợt 8: Ngay khi có biên nhận nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu căn hộ hoặc khi Bên Mua tự nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu căn hộ: 5%.

Phương thức thanh toán sớm:

 • Đặt giữ chỗ: 100 triệu đồng.
 • Đợt 1: 7 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận ký quỹ: 99%.
 • Đợt 2: Bàn giao nhà quý 1/2019: (2%) phí bảo trì + phí quản lý và vận hành nhà chung cư dự kiến cho 12 tháng.
 • Đợt 3: Ngay khi có biên nhận nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu căn hộ hoặc khi Bên Mua tự nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu căn hộ: 1%.
 • Chính sách chiết khấu đối với phương thức thanh toán sớm: 3%.